Hồng treo gió – Công nghệ Nhật Bản

????Tại sao các bạn nên chọn để dùng sản phẩm Hồng treo Trạm Hành
????% từ Hồng vùng Trạm Hành, Đà Lạt – vùng hồng ngon.
????% từ công nghệ treo gió Nhật Bản Hồng được treo trên giàn từ 4-5 tuần mới hạ.
– Cơ sở Sản Xuất và Kinh Doanh đủ tiêu chuẩn:
Chứng chỉ cấp nghề về chăm sóc và chế biến hồng.
Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Sản phầm đều có mã QR để check thông tin